Круглий стіл «Бухгалтерський облік та оподаткування розповсюджених господарських операцій. Останні зміни та доповнення до ненормативних документів з питань бухгалтерського обліку та оподаткування»

Дата: 23 травня 2019р
Адреса: Бульварно-Кудрявська ,26, 2 поверх, конференц- зал
Для реєстрації:
aksonova@ukr.net
38 067 649 39 47

Летор: Кергет В.П.
«Бухгалтерський облік та оподаткування розповсюджених господарських операцій. Останні зміни та доповнення до ненормативних документів з питань бухгалтерського обліку та оподаткування»

І. Бухгалтерський облік та фінансова звітність

1.1. Застосування нормативних документів, прийнятих Міністерством фінансів України, що рекомендують ведення бухгалтерського обліку основних засобів, нематеріальних активів, запасів, фінансових витрат та їх зв’язок з Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
1.2. Значення облікової політики підприємства для ведення бухгалтерського обліку. Приклади бухгалтерського обліку при спільному виконанні роботи.
1.3. Бухгалтерський облік деяких розповсюджених господарських операцій. Все ми про це знаємо чи ні:
- основні засоби: придбання, передача з балансу на баланс, переоцінка, ремонти та поліпшення, ліквідація;
- облік різних видів запасів, палива, нестачі матеріальних цінностей, обмін запасів на подібні та неподібні;
- розрахунки через банк за допомогою овердрафту;
- витрати та доходи майбутніх періодів – коли застосовуються рахунки 39 та 69;
- відступлення права вимоги та переведення боргу;
- облік орендних операцій у орендаря та орендодавця;
- облік фінансових витрат підприємства.
1.4. Аналіз Положення про ведення касових операцій в Україні, затверджено Постановою правління НБУ від 29.12.2017 р. № 148 із змінами та доповненнями з 2019 р.
1.5. Бухгалтерський обілк операцій в іноземній валюті. Визначення курсових різниць. Монетарні та не монетарні статті та заборгованості.

ІІ. Облік та оподаткування доходів фізичних осіб (ПДФО)

2.1. Бухгалтерські новини з оплати праці.
2.2.Грошові та негрошові виплати з метою їх оподаткування, випадки застосування підвищуючого коефіцієнту для ПДФО.
2.3. Помилка в Податковому розрахунку за формою №1ДФ: розділ 1 форми №1ДФ-особливий порядок виправлення; якщо помилка у рядку з військовим збором.
2.4. Пільги з ПДФО. Документальне підтвердження пільг з ПДФО.
2.5. Останні роз’яснення (консультації) ДФС України з питань оподаткування ПДФО.

ІІІ. Податок на додану вартість

3.1. Вимоги до оформлення податкових накладних:
- про коди в податкових накладних;
- помилки в обов’язкових та необов’язкових реквізитах податкової накладної;
- податкова накладна і первинний документ.
- наслідки несвоєчасної реєстрації ПН/РК, коли можуть бути застосовані фінансові санкції.
- тонкощі складання ПН: складання ПН у різних ситуаціях (оренда, компенсація понесених витрат, підсумкові ПН тощо),помилкові ПН (відображення в декларації).
3.2. Усі можливості електронного кабінету платника ПДВ для реєстрації ПН/рк, реєстрації транзакцій, інформації про суми перевищення
3.3. Нюанси складання та реєстрації РК: новий строк реєстрації зменшуючого РК; повернення товарів/передоплат; зміна номенклатури, ІПН; коригування без РК, останні роз’яснення і рекомендації ДФС України.
3.4. Бухгалтерський облік ПДВ: як уникнути помилок.
3.5. Останні роз’яснення (консультації) ДФС України з різних питань нарахування та сплати податку на додану вартість.

ІV. Податок на прибуток у підприємств, що мають відокремлені структурні підрозділи

4.1. Об’ єкт оподаткування податком на прибуток. Визначення фінансового результату до оподаткування на основі бухгалтерського обліку та фінансової звітності складеної відповідно до НП(С)БО. Поняття коригування фінансового результату до оподаткування.
4.2. Облік амортизації, перегляд термінів корисного використання, припинення, призупинення і відновлення нарахування амортизації. Порядок та приклади розрахунку різниць, які виникають при нарахуванні амортизації необоротних активів.
4.3. Визначення податкових різниць протягом року при складані податковій декларації щоквартально. Аналіз коригувань при операціях з необоротними активами.
4.4. Порядок та приклади розрахунку різниць, які виникають при формуванні резервів (забезпечень). Різниця між резервами (забезпеченнями), які формуються за рахунок поточних витрат та/або чистого прибутку підприємства. Особливості обліку та впливу на оподаткування резерву на виплату відпусток працівникам.
4.5. Порядок та приклади розрахунку різниць, які виникають при формуванні резерву сумнівних боргів згідно П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість». Облік списання безнадійної грошової та товарної дебіторської заборгованості.

Регистрация на Круглий стіл «Бухгалтерський облік та оподаткування розповсюджених господарських операцій. Останні зміни та доповнення до ненормативних документів з питань бухгалтерського обліку та оподаткування» Пожалуйста, заполните все поля, отмеченные * (обязательно), и мы свяжемся с вами:
*
*
*
*
*
*