Семінар «Бухгалтерський облік та оподаткування розповсюджених господарських операцій. Останні зміни та доповнення до ненормативних документів з питань бухгалтерського обліку та оподаткування»

Дата: 24 вересня 2020 г. 14.00 — 17.00,
Адреса: вул. Бульварно-Кудрявська,26, інститут «ГІПРОЦИВІЛЬПРОМБУД»,конференц-зал- 2 поверх
Спікер — Кергет В. П.
Вартість — 300 грн

«Бухгалтерський облік та оподаткування розповсюджених господарських
операцій. Останні зміни та доповнення до ненормативних документів з питань бухгалтерського обліку та оподаткування»

I. Бухгалтерський облік та фінансова звітність
1.1. Застосування нормативних документів, прийнятих Міністерством фінансів України, що рекомендують ведення бухгалтерського обліку основних засобів, нематеріальних активів, запасів, фінансових витрат та їх зв’язок з Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.
1.2. Бухгалтерський облік деяких розповсюджених господарських операцій:
- основні засоби: придбання, передача з балансу на баланс, переоцінка, ремонти та поліпшення, ліквідація, тимчасове виведення з експлуатації;
- облік різних видів запасів, нестачі матеріальних цінностей, обмін запасів на подібні та неподібні, документальне оформлення використання палива;
- розрахунки через банк за допомогою овердрафту;
- витрати та доходи майбутніх періодів — коли застосовуються рахунки 39 та 69;
- відступлення права вимоги та переведення боргу;
- облік орендних операцій у орендаря та орендодавця;
- облік фінансових витрат підприємства.
1.3. Аналіз Положення про ведення касових операцій в Україні, затверджено Постановою правління НБУ від 29.12.2017 р. № 148 із змінами та доповненнями з 2020 року.
1.4. Останні роз’яснення Мінфіну України з питань бухгалтерського обліку.
1.5. Фінансова звітність за 9-ть місяців 2020 року.

II. Податок на прибуток підприємств в ракурсі Закону України від 16.01.2020 р. №466-IX.
2.1. Платники податку на прибуток.
2.2. Об’єкт оподаткування податком на прибуток. Визначення фінансового результату до оподаткування на основі бухгалтерського обліку та фінансової звітності складеної відповідно до НП(С)БО або МСФЗ. Поняття коригування фінансового результату до оподаткування. Збільшення впливу облікової політики підприємства на визначення податку на прибуток.
2.3. Порядок сплати податкових зобов’язань з податку на прибуток підприємств при виплаті дивідендів. Випадки, коли авансові внески не сплачуються при виплаті дивідендів.
2.4. Особливості визначення доходів підприємств згідно П(С)БО 15 «Дохід», як бази для визначення доходів з метою оподаткування.
2.5. Особливості визначення витрат підприємств згідно П(С)БО 16 «Витрати», як бази для визначення витрат з метою оподаткування. Місце витрат не пов’язаних з господарською діяльністю в фінансовій звітності та податковій декларації.
2.6. Порядок та приклади розрахунку різниць, які виникають при нарахуванні амортизації необоротних активів. Практичні поради при підготовці первинних документів та аналітичних таблиць 3 метою достовірного визначення різниць, які виникають при нарахуванні амортизації необоротних активів з метою оподаткування.
2.7. Порядок та приклади розрахунку різниць, які виникають при формуванні резервів (забезпечень). Різниця між резервами (забезпеченнями), які формуються за рахунок поточних витрат та/або чистого прибутку підприємства. Особливості обліку та впливу на оподаткування резерву на виплату відпусток працівникам.
2.8. Порядок та приклади розрахунку різниць, які виникають при формуванні резерву сумнівних боргів згідно П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість». Значення терміну позовної давності для визначення різниць, які виникають при списанні сум резерву сумнівних боргів з метою оподаткування.
2.9. Порядок та приклади розрахунку різниць, які виникають при здійсненні фінансових операцій. Практичні поради при підготовці первинних документів та аналітичних таблиць з метою достовірного визначення різниць, які виникають при здійсненні фінансових операцій.
2.10. Виправлення помилок в декларації з податку на прибуток підприємств. Складання уточнюючих додатків.

III. Податок на додану вартість
3.1. Визначення платників податку на додану вартість. Особливості роботи юридичних oci6, які мають відокремлені структурні підрозділи та філії.
3.2. Визначення об’єкта оподаткування. Визначення місця постачання товарів та послуг.
3.3. Дата виникнення податкових зобов’язань з податку на додану вартість. Порядок визначення бази оподаткування в разі постачання товарів (робіт, послуг). Особливості визначення бази оподаткування при застосуванні договорів комісії (консигнації), поруки; фінансового лізингу; при ліквідації основних засобів та інших.
3.4.Визначення операцій, що не е об’єктами оподаткування на додану вартість.
3.5. Операції звільнені від оподаткування ( навчання; постачання, надання послуг та інші специфічні звільнення).
3.6. Податковий кредит. Порядок виписки податкової накладної в електронному вигляді. Нормативні документи та роз’яснення фіскальної служби щодо виписки податкової накладної. Різні періоди виписки податкової накладної. Особливості виписки податкової накладної при різних ситуаціях оподаткування.
3.7. Електронне адміністрування податку на додану вартість. Роз’яснення фіскальних органів щодо адміністративного визначення податкових зобов’язань. Практичні поради підприємствам відносно адміністрування податку на додану вартість.
3.8. Порядок визначення суми податку на додану вартість, що підлягає сплаті до Державного бюджету України. Пропорційне віднесення сум податку на додану вартість до податкового кредиту. Бюджетне відшкодування сум податку на додану вартість у зв’язку з експортними поставками, або з від’ємним значенням податку.
3.9. Бухгалтерський облік операцій пов’язаних з податком на додану вартість.
3.10. Виправлення помилок в податковій декларації з ПДВ. Заповнення додатків до декларації у разі виправлення помилок.

IV. Податок на доходи фізичних осіб.
4.1. Зміни внесені до Податкового кодексу України Законом України від 16.01.2020 р. №466-IX відносно податку на доходи фізичних осіб:
 продаж рухомого і нерухомого майна;
 штрафні санкції за порушення правил нарахування, утримання і сплати податку.
4.2. Зміни до Порядку заповнення та подання форми №1ДФ. Штрафні санкції за недостовірні дані в формі №1ДФ.

V. Податкове адміністрування.
5.1. Нові правила подання повідомлення про об’єкти оподаткування або об’єкти, пов’язані з оподаткуванням або через які проводиться діяльність за формою №20-ОПП відповідно до наказу Мінфіну України від 24.06.2020 р. №323.
5.2. Зміни та доповнення до порядку адміністрування податків внесених в Податковий кодекс України Законом України від 16.01.2020 р. №466-IX:
 при нарахуванні пені;
 планових та позапланових перевірках;
 заперечення до актів перевірок;
 адміністративного оскарження результатів перевірок;
 притягнення до фінансової відповідальності; підприємств (організацій);
 притягнення до відповідальності контролерів;
 інші питання податкового адміністрування.

VI. Інші новини.
6.1.Основні новації із Закону України від 30.03.2020 р. №540-IX відносно спрощеної системи оподаткування.
6.2. Особливості сплати за землю та нерухоме майно відмінне від земельної ділянки.
6.3. Аналіз Закону України від 06.12.2019 р. №361-IX про легалізацію доходів отриманих злочинним шляхом.
6.4. Особливості оподаткування витрат при навчанні.
6.5. Зміни в Інструкцію про відрядження в межах України і за кордон.

VII. Відповіді на запитання.

Регистрация на Семінар «Бухгалтерський облік та оподаткування розповсюджених господарських операцій. Останні зміни та доповнення до ненормативних документів з питань бухгалтерського обліку та оподаткування» Пожалуйста, заполните все поля, отмеченные * (обязательно), и мы свяжемся с вами:
*
*
*
*
*
*