Київ. Курс навчання за програмою DipIFR «Підготовка фінансової звітності по МСФЗ»

16 вересня – 2 грудня 2017

Організатор: МГО РНБА

Лектор: Руденко Любов Миколаївна

Навчальний план

 

№ заняття

Тема (сесія)

Задачі (питання)

1

Введення в МСФЗ

Принципи підготовки і складання фінансової звітності

МСФЗ 1 «Представлення фінансової звітності»

1.СМФЗ

3.Тімбер продактс

4.Самсон

2

МСФЗ 8 «Облікова політика, зміни в бухгалтерських оцінках і помилки»

МСФЗ 10  «Події після звітного періоду»

5.Леонард

7. Етерніті

8.Чотири події

3

МСФЗ 18 «Виручка»

МСФЗ 11 «Договори підряду»

МСФЗ 2 «Запаси»

9.Спаркс

25.Вільям

11. Запаси в роздрібній торгівлі

12. Фойл

4.

МСФЗ 16 «Основні засоби»

МСФЗ 32 «Витрати на позики»

МСФЗ 40 «Інвестиційна нерухомість»

13.Порше,

14.Кіплінг

16.Перпл

17.Девіс,

19.Джейд

5

МСФЗ 20 «Облік субсидій, і розкриття інформації про урядову допомогу»

МСФЗ 38 «Нематеріальні активи»

15.Спонджер

16. Хейвуд

6

МСБЗ 17 «Оренда»

МСФЗ 41 «Сільське господарство»

22.XYZ,

23.Сноу,

24.AB&CD

51.Ротонда

7

МСФЗ 36 «Знецінення активів»

МСФЗ 37 «Резерви, умовні зобов’язання і умовні активи»

20. Збиток від знецінення…

21.Старскі

26.Генпауер

8

МСФЗ 19 «Винагорода працівникам»

МСФЗ 2 «Платежі з використанням акцій»

32.Клондайк

9.

МСФЗ 12 «Податки на прибуток»

МСФЗ 32, 39, «Фінансові інструменти»

27. – 30. Шеп І-ІУ

31.Фінансові інструменти

10.

МСФЗ 27 «Консолідовані і окремі фінансові звіти» Принципи підготовки і складання консолідованої фінансової звітності

34. Консолідація

35. Клоуз

11

МСФЗ 27 «Консолідовані і окремі фінансові звіти» Основні принципи – Консолідований звіт про фінансове положення

Подальші коректування

40. Хампел

38. Ред і Блу

12

МСФЗ 27 «Консолідовані і окремі фінансові звіти»  Консолідований звіт про комплексний прибуток

40. Хампел

38. Ред і Блу

13

МСФЗ 28 Інвестиції в асоційовані підприємства»

МСФЗ 31 «Участь в спільних підприємствах»

41. Баден

39. Бекап

14.

МСФЗ 21 «Вплив зміни валютних курсів»

МСФЗ 33 «Прибуток на акцію»

42.Берті

43. EPS

44.Радан

15.

МСФЗ 8 «Операційні сегменти»

МСФЗ 7 «Звіти про рух грошових коштів»

45. AZ

46. ТАБ,

47. Червона лінія

48. Ладвей

16.

МСФЗ 5 «Необоротні активи, призначені для продажу, і припинена діяльність»

МСФЗ 24 «Розкриття інформації про пов’язані сторони»

МСФЗ 34 «Проміжна фінансова звітність»

49. Пов’язані сторони

50. Конект

17.

Вирішення завдань Вирішення завдань

18

Пробний іспит Пробний іспит

 

Графік занять: субота з 10:00 до 15:00

Місце проведення: Київ, пер. Бехтеревський, 4В

 

Вартість участі:

Участь членів РНБА – 7 000.

Вартість участі для осіб, які не є членами РНБА, складає 8000 гривень.

Реєстрація:

+380 44 482 28 58

+380 44 482 28 58

+38 067 649 39 47