Загальні відомості

Рада незалежних бухгалтерів та аудиторів (РНБА) - неприбуткова організація, яка має на меті  об’єднання зусиль бухгалтерів та аудиторів для сприяння реформування та розвитку бухгалтерського обліку та аудиту в Україні з урахуванням процесів Європейської інтеграції, удосконаленню податкового законодавства та захисту законних професійних, соціальних та інших спільних інтересів членів організації. Основними завданнями РНБА є сприяння щодо:
  1. гармонізації українського законодавства із законодавством Європейського Союзу та його реформуванню з використанням досвіду розвинених демократичних держав,
  2. участі у формуванні та виконанні національних програм соціально-економічного розвитку, здійснення співробітництва з органами державної влади, місцевого самоврядування, юридичними та/або фізичними особами як на території України, так і за її межами з питань, що відносяться до мети Ради,
  3. професійного розвитку бухгалтерів та аудиторів та поширенню етичних стандартів поведінки серед професійної спільноти,
  4. вдосконалення системи підготовки та підвищення кваліфікації бухгалтерів та аудиторів,
  5. забезпечення членів Ради необхідними видами навчальних, інформаційних, консультативних та інших послуг,
  6. підвищення правової культури та правосвідомості бухгалтерів та аудиторів, підвищенню ролі професій бухгалтера та аудитора в суспільстві, розвитку ринку бухгалтерських та аудиторських послуг в Україні,
  7. захисту законних прав та інтересів членів Ради та зміцнення існуючих правових норм щодо правової захищеності бухгалтерів та аудиторів та членів Ради.