Audit committee

Members of Audit committee:

Sergey Gerasimov - Chairman
Olga Aksonova
Olena Badeha
Irina Blinova
Irina Bondarchuk
Tetyana Grygoryan
Olena Ionova
Alla Kostenyuk
Mikhaylo Kudryavskiy
Lyudmyla Latysheva
Olena Makeieva
Olexander Malyshkin
Lyudmyla Neduzhk
Yana Ovcharova
Olena Popuschenko
Igor Smirnov
Olexander Tarasenko
Lyudmyla Shevchenko